Декларация от Семеен Хотел "Палитра" гр.Варна Център

Резервирай Стая Тел:0885 821871

Хотел Палитра Варна Център Декларация Колор М
Семеен Хотел Палитра, гр.Варна ул.Константин Доганов №11. се стопанисва от фирма Колор М ООД гр. Варна, с ЕИК 103950877
Банкова сметка: SG ЕКСПРЕСБАНК кл.Варна, Банков код: TTBBBG22, IBAN: BG89TTBB94001515064579, МОЛ: Пламен Дойчев

Декларация за защита на личните данни

Моля, прочетете тази декларация за личната информация. ККолор М ООД приема конфиденциалността на потребителите на уеб сайта и защитата на техните лични данни много отговорно. Целта на Колор М ООД е, ако Вашите лични данни се обработват от Колор М ООД, Вие по всяко време да се чувствате уверени, че Вашата конфиденциалност се зачита и че се полагат необходимите мерки за защита на Вашите лични данни.

Колор М ООД събира и използва Вашите лични данни съгласно закона за защита на личните данните на Република България. Колор М ООД събира лични данни като собствено име, фамилно име, електронен адрес и телефон, както и друга информация, която е предоставена доброволно от потребителите на уеб сайта. Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработени за целите на предоставянето на информация и услуги, които сте заявили.

Колор М ООД не предоставя никаква част от лични данни на трети лица.

Колор М ООД може да преработва във всеки момент условията на тази Декларация на личната информация.

Последна промяна: 11.03.2012 год.

Декларация за конфиденциалност

Колор М ООД обработва личните Ви данни така, че Вашата лична неприкосновеност да бъде максимално защитена. Колор М ООД събира Ваши лични данни само в количеството и степента, необходими за предоставяне на нашите услуги.

Колор М ООД събира и съхранява уникална информация за Вас (напр. име, имейл адрес, телефон и пр.), само и единствено за периода от време, необходим за да изпълни вашата заявка за услуги.

Настоящата Декларация за конфиденциалност може да се изменя периодично без предизвестие, за да бъде в съответствие със законодателството на Република България.

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за конфиденциалност или обработването на Вашите лични данни от страна на Колор М ООД, сте добре дошли да се обърнете към Колор М ООД като се свържете с нас чрез някой от посочените начини за контакт или на E-mail: office@old.hotelpalitra.eu

Последно обновяване на информацията: 10.03.2012 г.

Уютен Евтин Семеен Хотел Палитра Варна Център